Δράση Γυμνασίου Νυδριού για το περιβάλλον

Μια ακόμη δράση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από το σχολείο μας, στις 23 Μαίου 2017, με την παρότρυνση και την υποστήριξη του Συλλόγου για τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον Νυδριού «Βίλχελμ Ντέρπφελντ». Μαθητές κατασκεύασαν και τοποθέτησαν πινακίδες για την διαχείριση των απορριμμάτων και τη χρήση των κάδων στη περιοχή του Νυδριού.

Comments are closed