Κανονισμός Λειτουργίας Γυμνασίου Νυδριού

  1. Έγκαιρη προσέλευση καθηγητών και μαθητών/τριών. Κανένας/Καμία μαθητής/τρια δε θα γίνεται δεκτός/ή στην αίθουσα πέντε λεπτά μετά το πρώτο κουδούνι και τρία λεπτά μετά τα διαλείμματα.
  2. Όλοι/ες  οι μαθητές/τριες και οι καθηγητές/τριες  που έχουν πρώτη ώρα μάθημα παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Η ενεργός συμμετοχή στην προσευχή δεν είναι υποχρεωτική, αλλά ζητείται ο σεβασμός στο δικαίωμα της ενεργούς συμμετοχής των υπολοίπων.
  3. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο με την έναρξη και αποχωρούν με τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος. Η αναίτια απουσία οποιαδήποτε ενδιάμεση ή τελευταία ώρα αποτελεί παράπτωμα. Τη στιγμή που διαπιστώνεται η απουσία θα ειδοποιείται ο κηδεμόνας του/της  μαθητή/τριας.
  4. Στα διαλείμματα οι μαθητές/τριες εξέρχονται από την αίθουσα διδασκαλίας και κινούνται στους χώρους που τους έχουν υποδειχθεί. Οι επιμελητές παραμένουν στις αίθουσες και δεν επιτρέπουν την είσοδο σε κανένα. Οι επιμελητές μπορούν να απευθυνθούν στους εφημερεύοντες/ουσες καθηγητές/τριες για βοήθεια.
  5. Ο σχολικός χώρος και ιδίως οι τουαλέτες  είναι σημαντικό να διατηρoύνται σε καλή κατάσταση. Οι μαθητές/τριες με ευθύνη των πενταμελών συμβουλίων φροντίζουν την τάξη και την καλαισθησία των σχολικών αιθουσών, διατηρώντας τους τοίχους και τα θρανία καθαρά.
  6. Απαγορεύεται το κάπνισμα στο χώρο του σχολείου.
  7. Οι μαθητές/τριες  δεν χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο στο σχολικό χώρο. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος  όλες οι συσκευές είναι κλειστές. Η χρήση στο διάλειμμα μπορεί να γίνει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του εφημερεύοντα εκπαιδευτικού.

Comments are closed