Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

  1. Για την τακτική παρακολούθηση του μαθητή ευθύνεται εξ΄ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του.
  2. Όριο απουσιών: Tο σύνολο των απουσιών του μαθητή να μην υπερβαίνει τις 114. Ο κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το σχολείο για κάθε απουσία των μαθητών.
  3. Ο μαθητής απαγορεύεται να καπνίζει στο χώρο του σχολείου.
  4. Ο μαθητής απαγορεύεται να απομακρύνεται από το χώρο του σχολείου χωρίς προηγούμενη έγκριση από τη Διεύθυνση και τον κηδεμόνα.
  5. Ο μαθητής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο στο σχολικό χώρο.

Comments are closed